TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0015 - Tanulok, hogy befogadjam

Új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programok Kisvárdán

A kisvárdai Rétközi Múzeum négy helyi közoktatási intézménnyel együttműködve valósít meg több korosztály számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat. A foglalkozások témája az intézmény gyűjteményeihez kapcsolódik. Korszerű oktatási módszerekkel, új, eddig nem alkalmazott foglalkoztatási formák keretében hozza közelebb a tanulókhoz saját közvetlen környezetük – múzeumban is őrzött – múltját, történelmét.

A Rétközi Múzeum Kisvárda egyik legfigyelemreméltóbb épületében, a századfordulón épített zsinagógában található. A bejárati előcsarnokban a holokauszt kisvárdai áldozatainak emléktáblái láthatók. A kiállítások – az épület jellegének megfelelően – egy légtérben, a földszinten és a galérián vannak. A földszinten kizárólag néprajzi anyag található enteriőrökben elhelyezve. Láthat itt az érdeklődő egy teljes kovácsműhelyt, egy szövőházat és egy ajaki házat cifra pitvarral. A 8×2 méteres terepasztalon felépített kis falu – Egyszervoltfalva – érdekes és vonzó látványosságot kínál nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Ebben a liliputi falucskában XX. század eleji viseletekbe öltöztetett babák sétálnak. A galérián három állandó kiállítást van: egy XIX. század végi polgári szobabelső, a Mesterek és tanítványok című képzőművészeti kamara-kiállítás és a Rétközi ősiségek című régészeti kiállítás. Az állandó kiállítások mellett évente számos időszaki kiállítással is várja látogatóit a Rétközi Múzeum.

2012. szeptember 3-án indítottuk el a „Tanulok, hogy befogadjam” című projektet, amely 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv keretében, európai uniós forrásból (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0015). Segítségével a gyermekek, diákok és családok a tananyaghoz szorosan kötődő foglalkozásokon, illetve tanórán kívüli, vagy szabadidős alkalmakon vesznek részt, megismerve a Rétköz kulturális értékeit.

A 12 hónapos projekt során élményszerű, kompetenciafejlesztő múzeumi foglalkozásokat dolgoztunk ki, és valósítunk meg. A megvalósításhoz négy helyi közoktatási intézményt hívtunk partnerül: a Kisvárdai Kistérségi Szociális Szolgálatot, a Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolát, a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvodát, valamint a Vári Emil Társulási Általános Iskolát. Szabadidős programjainkon családok részvételére számítunk. 2013. augusztus 31-ig minimum 630 fő vehet részt múzeumi foglalkozásokon. Négytípusú foglalkoztatási formán belül tizenegy különféle tematikájú foglalkozássorozat szerepel a projektben, 100 foglalkozással (összesen 184 óra időtartammal).

A kiválasztott foglalkoztatási formák az együttműködő köznevelési intézmények és a  múzeum számára egyaránt megfelelőek. A program igazodik Múzeumpedagógiai Tervünkhöz és illeszkedik éves múzeumi szakmai programunkba. Kidolgoztuk a hat múzeumi nap, a két tematikus foglalkozás, a két speciális múzeumi foglalkozás, valamint az egész napos családi foglalkozás sorozatainak részletes szakmai tematikáit. A kidolgozott tematikák esetében ügyeltünk arra, hogy igazodjanak az új NAT alapelveihez, támogassák az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos kompetenciák fejlesztését, s beilleszthetőek legyenek az együttműködő partnereink pedagógiai programjaiba.

A múzeumi napok a tananyaghoz kapcsolódó témákat érintik, óvodás korosztály számára a Hopp, Juliska, Hopp, Mariska program keretében zenepedagógiai foglalkozást tartunk. Szintén az ének-zene tantárgy ismeretkörét bővítjük alsó tagozatos korosztály számára a Síppal, dobbal, nádi hegedűvel, valamint a speciális igényű tanulók számára a Cini-cini muzsika múzeumi nappal. A felső tagozatosok tudását történelem és helytörténet tárgyakban gazdagítjuk az Autópálya vakondnézetből program során,  a Kerek az én szoknyám alja című foglalkozáson pedig a népviselet és általában a viselet témakörével ismerkedhetnek meg, s gyakorolhatják azok elkészítését babákra méretezve. A Rétközi ősiségek múzeumi nap a középiskolás korosztálynak szól. „In situ” régészeti foglalkozáson vehetnek részt a tanulók, beavatást nyerve a kincskeresés izgalmaiba, pontosabban abba a folyamatba, amely néha elvezet ugyan a kincshez, de többnyire egy letűnt kor mindennapi, a történeti kutatás szempontjából „kincset érő” tárgyait hozza a felszínre.

A tízalkalmas tematikus foglalkozás sorozatok a kiállítások meghatározott egységeihez kapcsolódó témaköröket ismertetnek meg a résztvevőkkel. A Rétköz hagyományos életmódjával ismerkedhetnek meg az óvodások a Szokások, díszek foglalkozássorozaton, akárcsak az alsó tagozatosok a korcsoportra szabott Szokások, viseletek programon.

Speciális múzeumi foglalkozásaink során a helyi értelmi fogyatékos csoport felzárkóztatását, integrálását segítő képesség- és készségfejlesztést valósítunk meg. Az értelmi fogyatékos emberek számára a mindennapi életben való eligazodás, kommunikáció, tájékozódás, ismeretek szerzése és alkalmazása komoly nehézséget jelent. A számukra tervezett foglalkozássorozatok témakiválasztásához körültekintően konzultáltunk szakemberekkel. A Néprajz, népszokások, viseletek program a néprajzi kiállításban található használati tárgyakat, a jeles napok szokásait, valamint a Rétközben élő emberek életét viszi közelebb a fogyatékkal élőkhöz. A város nevezetességeinek és híres szülöttei bemutatásának az igénye hívta életre a Kisvárda híres emberei című foglalkozássorozat.

Több generáció egyidejű részvételét, közös szórakozását a négyalkalmas, egész napos családi foglalkozás sorozatai biztosítják. Az egylégterű, nagy belmagasságú múzeum épülete ad otthont a Járd ki lábam, járd ki most két foglalkozássorozatának, melynek keretében a családokat rétközi táncházzal várjuk.

A foglalkozások témáinak minél érthetőbb bemutatáshoz segédanyagokat szerzünk be. A Múzeumpedagógiai Terv és a tematikák alapján szemléltetés céljából demonstrációs eszközök készülnek. Papír alapú, foglalkozást előkészítő, illetve az utólagos feldolgozást segítő foglalkoztató füzeteket dolgozunk ki. Múzeumpedagógiai portfólió készül, majd tematikák szerint „Partner a tanításban” címmel pedagógustájékoztató füzetet adunk ki. Múzeumpedagógiai fejlesztési felmérést is készítünk, melyet esettanulmányban teszünk közzé.

Online disszemináció keretében is biztosítjuk a projekt során létrejövő produktumok  hozzáférhetőségét, mindenki számára elérhetővé tesszük az elkészült tematikákat, feladatlapokat, füzeteket és módszertani kiadványokat, továbbá a múzeumpedagógiai foglalkozások fotóit. A TÉRKÉPTÉR felületen, a képgalériába a tematikákhoz kapcsolódó fotókat töltünk fel, ahogy haladnak előre a foglalkozások. Ugyanitt bemutatjuk az elkészült látványos, egyedi demonstrációs eszközöket. A Dokumentumtárba a módszertani anyagok és foglalkoztató anyagok elektronikus (pdf) változatát töltjük fel.

Az uniós támogatás nem csupán a programokhoz szükséges alapanyagok beszerzését és a módszertani anyagok, szemléltető eszközök elkészítését biztosítja. Segíti a gyermekek és diákok múzeumba jutását és ottani tartózkodását. A megvalósítás után legalább további 5 éves időszakig fenntartjuk az együttműködést a partnerintézményekkel.

További információ:
Dr. Vofkori Mária
múzeumvezető
Rétközi Múzeum
4600 Kisvárda, Csillag u. 5.
06-45-405-154
retkozi@t-online.hu, www.vardaimuzeum.hu

Kapcsolat

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.