Szikora Tamás kiállítása

2011.06.24. – 2011.07.12.

Festészete a lírai absztrakt gesztusfestészettől a konstruktív felépítésű, szakrális szimbolikát is magában rejtő, jellegzetesen egyéni képi világot teremtő „doboz-geometriáig” ível. Gyűrt anyagokból, papírokból, szövetdarabkákból s egyéb tépett anyagokból szerveződő képei az egymás fölött elcsúszó, érzékeny festőiségű felületrétegek áttűnéseiben idő- és térérzékelésünk költői metaforáiként jelennek meg.

(Verba Andrea)