Csutkai Csaba: Ahol szétoszlik a világosság

múzeum logó

Csutkai Csaba

AHOL SZÉTOSZLIK A VILÁGOSSÁG

Zsidó temetők képekben

203112/08967

Szakmai beszámoló 

Csutkai Csaba fotóművész több mint öt esztendeje fotografálja a zsidó temetőket. Először a hozzá közeliekkel kezdte, idővel távolabbra ment. Nyíregyháza, Kisvárda, Nagykálló, Újfehértó után átlátogatott a szomszéd megyébe Bodrogkeresztúrra és Olaszliszkára, utána pedig szomszédos országokba is. Nemcsak sírköveket, nemcsak temetőket fotózott, hanem elkezdte fotózni a temetők látogatóit is. Beszélgetett velük, gyűjtötte történeteiket. Rájött, hogy bár a temetők az emlékezés fájdalmának helyszínei, időnként az emlékezés öröme is megjelenhet ott.

Tudta, hogy sokan és sokat fotóznak zsidó temetőket, de a téma népszerűsége nem zavarta. Úgy vélte, hogy ő valami olyat lát időnként ott – a temetőkben, a temetkezés és emlékezés kellékeiben, a sírkövekben, kavicsokban, a temetőket látogatókban – amit nem mindenki lát meg. Ezért nem hagyta abba. Úgy vélte, fotográfiáival meg tudja mutatni azt, ahogy ezeken a helyeken és ezekben az emberekben szétoszlik nemcsak a sötétség, hanem valahogyan, valamilyen furcsa módon a világosság is.

Először 2011-ben a nyíregyházi zsinagógában állított ki egy válogatást ezekből a fotókból. Másodszor 2014-ben a kisvárdai Rétközi Múzeumban, a Holokausztra való emlékezés 70-ik esztendejében. Ennek a kiállításnak a sikere – négy különböző helyszínen állították még ki a megyében – és a sajátos kisvárdai hangulat erősítette meg abban a meggyőződésében, hogy ennek az anyagnak egy szélesebb nyilvánosságot kell biztosítani. Hogy könyvet kell csinálni belőle. Fotóalbumot. És, hogy folytatni kell a peregrinációt, a zsidó temetők látogatását, a beszélgetést a látogatókkal, a fotografálást és gyűjtést, a szemlélődést és a látást.

Csutkai Csaba több fotóalbumot is tervez, úgy, hogy ebben a legelsőben megadta, megszerkesztette – munkatársai segítségével – a sorozat gerincét. Művészet és helytörténet keveredik mindegyikben, lírai leütésű próza, fotó és száraz tényszerű magyarázat váltják  egymást. Ez az album a szerkesztő bevezetőjével kezdődik, majd Somos Péternek, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség alelnökének személyes hangvételű vallomásával folytatódik. Utána jönnek a fotográfiák. A kötetben 100 művészi fotó van, 22 a kisvárdai, 12 a nagykállói, 25 a nyíregyházi, 10 az újfehértói, 10 az olaszliszkai és 20 a bodrogkeresztúri temetőről, valamint egy beköszöntő fotó a 6-ik oldalon. A kötet végén egy függelék van, amelyben Néző István kisvárdai helytörténész felvonultatja a legfontosabbakat a felsorolt települések temetőiről, sírjairól, a híres, néhol csodarabbinak nevezett közösségvezető emberekről. A függelékhez idegen szavak jegyzéke is tartozik. A kötetet egy héber és egy angol nyelvű rezümé zárja.

„Csutkai Csaba mindent tud, amit a legnagyobb fényképészek, a fotográfia művészei tudnak. Őt egy szemernyit sem billentik ki fölkészültségéből, költészetének szakmai és érzelmi fedezékéből a divatok, ha kísérletezik, akkor sem. Nem a tematika kuriozitása mozgatja, nem tárgyának egzotikuma izgatja, bennszülötteket fényképez itt a bennszülött, aki be van oltva a civilizációs betegségek, a sznobéria ellen.” – hangzott el jelen kötet összefoglalója már akkor, amikor a kötet anyagának egy része még csak kezdeményként, csak kiállításként létezett. Antall István, a Kossuth Rádió egykori irodalmi szerkesztője foglalta így össze Csutkai Csaba életművének ezt a részét, és talán nemcsak ezt, 2014. április 10-én, csütörtökön, délután 15 órakor a Rétközi Múzeumban, a kisvárdai zsinagógában.

Reméljük, hogy ez az egyedi látásmódú fotóalbum kedvére lesz az olvasóknak és műélvezőknek egyaránt. A könyvet szerkesztette, bevezetővel ellátta és a szöveget gondozta dr. Vofkori Mária, a Rétközi Múzeum igazgatója, a Rétközi Múzeum Füzetei című kiadványsorozat szerkesztője. Ez a könyv a sorozat 13-ik darabja és 2016 júniusában jelent meg, 300 példányban, az NKA-val kötött szerződés paraméterei szerint. (Jelen pályázatról szóló jelentést, valamint a fotódokumentációt a Rétközi Múzeum honlapján a következő link alatt lehet megtekinteni: http://vardaimuzeum.hu/palyazatok/nka/.)

Kisvárda, 2016. augusztus 9.

Dr. Vofkori Mária

                                                                                                múzeumigazgató

Honlapra_szerk_nagy