A Rétközi Múzeum ajaki gyűjteményének gyarapítása

rm_logo

Beszámoló

A tárgycsoport egy módosabb paraszti rétegből származó idős asszony hagyatéka a rétközi Ajak községből. A hagyaték legértékesebb részét a tisztaszoba bútorai és a megyénkben ritka kuriózumnak számító viseletdarabok alkotják. Emellett komoly értéket jelentenek az igényesen elkészített szőttesek is, amelyek közül kiemelkednek a szokásokhoz kapcsolódó (húsvéti „pászkakendő”, lakodalmi „menyecskekendő” és „osztókendő”), illetve a jellegzetesen „ajakis” mintázattal szőtt darabok.
A tárgyegyüttes egészének állapota általában határozottan jónak mondható, mivel a legtöbb tárgy a tisztaszoba berendezését alkotta. Így kifejezetten jó állapotban vannak a bútorok, a vetett ágy tartozékai és a díszítő textilek. Ugyancsak jó állapotban vannak a szőttesek, bár akad köztük egy-egy foltos, erősebben használt példány. Leginkább a viseletdarabok állapota változó – ezek között ugyanis viseltes, kopott darab éppúgy van, mint ritkán használt, megkímélt ünnepi öltözék –, de éppen ezeknek a különbségeknek a révén kaphatunk teljes képet az adott viseleti hagyományról. Összességében a tárgyak nagy része múzeumi kiállításra jelenlegi állapotában is tökéletesen megfelelt.
Ajak több szempontból is kivételes települése megyénknek. Egyedülálló népviselete, színes népművészete (pl. szőttesei, falpingálása), illetve erősen hagyományőrző attitűdje is, amelynek köszönhetően sokkal több régi tárgy megőrződött itt, mint a megye más településein. A kisvárdai Rétközi Múzeum állandó kiállításának évek óta része egy ajaki házbelső, amely bemutatja ezt az archaikus tárgyi világot. Ajak népi kultúrájának megváltozását, a paraszti életformának az 1940-es, 1950-es években bekövetkező átalakulását a most megvásárolt hagyaték kiállításával tudjuk bemutatni a látogatóknak. Ebben az időszakban ugyanis, amikor másutt az életmódváltás a régi tárgyak rohamos eltűnését vonta maga után, a faluban a régi hagyományok megújulása ment végbe. Ennek része volt többek közt a hagyományos paraszti bútorok flóderezéssel való „korszerűsítése”, vagy a viselet anyag- és színvilágának megújítása. Ezeknek a változásoknak a vizsgálata és dokumentálása, az új ízlésvilág bemutatása fontos feladata napjaink néprajz-tudományának.
Az NKA támogatásának köszönhetően a hagyaték nagy részét sikerült megvásárolnunk a Rétközi Múzeum számára, melynek ajaki gyűjteménye így jelentősen bővült, ami nemcsak mennyiségi értelemben jelent gyarapodást, hanem az állandó kiállítás részeként egyúttal történelmi keresztmetszetet is nyújt a falu tárgyi világáról, népművészetéről. A múzeum galériáján így a tiszamogyorósi paraszt-polgári szobabelső mellett most már egy ajaki tisztaszoba is várja a látogatókat a kisvárdai Rétközi Múzeumban.