Nyírbátori séták

2012.04.26. – 2012.06.10.

nyirbator

Üvegnegatívok a Báthori István Múzeum fotógyűjteményében

A Báthori István Múzeum fotógyűjteménye 20 566 darab negatívot számlál, benne jelentős értéket képviselnek az üvegnegatívok, számszerűen 1221 darab. Az üvegnegatívokat dr. Szalontai Barnabás, a Báthori István Múzeum első igazgatója szerezte meg a gyűjtemény számára. Nyilvántartásba vételük 1956-1958 között történt. A felvételeket Vadász Elek és Nádas József készítette 1905 és 1930 között.
Vadász Elek gyógyszerész volt, oklevelét 1905-ben szerezte Budapesten. Gyógyszertárát 1912-ben alapította Nyírbátorban, majd 1915-ben társult sógorával, Nádas Imrével, aki 1909-ben szerzett gyógyszerészi képesítést. A Vadász és Nádas Gyógyszertárat a tulajdonosok halálukig, 1944-ig működtették. Az ajándékozó Dobribán Antal szintén gyógyszerész volt. Ő az államosítás után, 1950-től az egykori Vadász és Nádas gyógyszertárban dolgozott feleségével együtt. (A gyógyszertár 1976-ig működött ebben az épületben, átalakítása után a zeneiskolának adott otthont, ma üzletsor található benne.)
A fotók elkészítésének célja ma már nem állapítható meg. Mindenesetre feltűnő, hogy sok az alul- vagy túlexponált felvétel. Az is szokatlan, hogy a fényképek nem műteremben, hanem a patika épület udvarán és tornácán készültek, néhány (számuk a tízet sem éri el) külső helyszínen, a város utcáit, kazalrakást, ill. a patikát belülről örökítették meg. Szintén kis számban fordulnak elő azok az üvegnegatívok, amelyeket egy-egy műtermi fényképről készítettek. A felvételek nagy részén tetten érhető a műtermi beállításnál szokásos környezet megteremtésére való törekvés: terítővel letakart kis asztalka, rajta váza virággal. A fényképezett személy az asztal mellett áll feszes tartásban, ünnepélyes arccal, lányok esetében egyik kezükkel az asztalt támasztják, másik kezük derék magasságban, benne imakönyv (énekes könyv) vagy zsebkendő, vagy kis csokor virág.
Az üvegnegatívok 98 %-a portré műfajába tartozik. Kiket ábrázolnak? Személy szerint nem tudjuk megnevezni őket, de úgy sejtjük többségében nyírbátoriakat és környékbelieket örökítettek meg a felvételek, városi polgárokat és tisztviselőket, paraszti foglalkozásúakat, cigányokat, különböző vallási felekezethez tartozókat. Igen nagy számban készült fénykép katonákról, a felvételek 22 %-a. Az első világháború idején Nyírbátorban lévő hadifoglyokról csaknem annyi fotó található gyűjteményben, mint a magyar katonákról.
A felvételek sajátossága az is, hogy a portré műfajában még nagyon sokféle témájú kép született. Külön kiemelendő az a fénykép, amely egy patika belsejéről készült. Bizonyos, hogy a patika tulajdonosai láthatók rajta, Vadász Elek és Nádas Imre fiatal korukban.