Múzeumok Őszi Fesztiválja

2011.10.04. – 2011.10.12.

mof

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2011. október

Valamennyi programunk olyan témákat ölelt fel, amelyek a helyi vagy tágabb néphagyományokkal, értékekkel kapcsolatosak. Célcsoportunk elsősorban az általános és középiskolás korosztály (illetve rajtuk keresztül természetesen a szülők csoportja) volt, de az első két  programra kisgyerekes családokat, a kiállításra pedig főként felnőtteket vártunk.

Cini, cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika! – Táncház kicsiknek és nagyoknak
2011. október 4. „táncos kedd”
A múzeum új kezdeményezésként 2011-ben minden hónap első keddjén („táncos kedden”) táncházat rendezett. A Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából az októberi táncházat igyekeztünk különlegessé tenni. A táncházban kivételesen élő zenére folyt a tánc, a muzsikálást mesteri fokon űző Bürkös zenekar húzta a talpalávalót a táncos lábú ifjaknak és véneknek. A helyi tánchagyomány megismertetése érdekében Gyüre Tamás néptáncoktató és párja a rétközi táncok rejtelmeibe is beavatták a közönséget.

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel – Játékos ismerkedés népi hangszerekkel
2011. október 6.
Vonós, pengetős és fúvós hangszerekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők a Rétközi Múzeum októberi 6-i rendezvényén, a Múzeumok Őszi Fesztiválja különleges programján. A kicsik Hajdú Ágotának, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola tanárának értő vezetésével mondókákon, meséken keresztül játékosan sajátíthatták el a zenélés alapvető fortélyait, és a felnőttek is belekóstolhattak a muzsikálás nehéz mesterségébe. A vállalkozó szelleműek bátran kézbe vehették és kipróbálhatták az egyszerű pikulát vagy dorombot éppúgy, mint a kobozt, citerát, nyenyerét vagy hegedűt.

Murvai György fotóművész kiállítása
2011. október 6.
A 71 éves művész a romániai Máramaros megyében született. Iskolái és munkája révén Nagykárolyhoz kötődött, míg 2002-ben át nem költözött Miskolcra. Középiskolás kora óta fényképez. 2008-ben megkapta a Nemzetközi Fotóművészek Szövetségének Művésze kitüntetést. Alkotásai több mint 100 romániai és nemzetközi kiállításon szerepeltek, amelyeken számos díjat is nyertek. Képeivel szülőföldje tájainak, az ott lakó népnek olyan arcait, pillanatait tudja megmutatni, amelyek az idegen szeme előtt rejtve maradnak. A fotókon megjelenő táj szépsége, az emberi arcok üzenete, a mindennapi élet apró részletei egyaránt e föld szeretetéről vallanak. Ebbe a varázslatos világba kalauzolta el a látogatót a kiállítás.

Kincskereső – Kiállításrendezés padlások kincseiből a gyűjtők részvételével
2011. október 12.
Az iskoláknak – és a gyerekeken keresztül a családoknak – meghirdetett tárgygyűjtő verseny célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a családjukban fellelhető, már használaton kívüli, régi tárgyakkal. A tárgyakhoz kapcsolódó, szüleik, nagyszüleik által elmesélt történetek alapján megismerhették azok egykori funkcióját, a család életében betöltött szerepét. A múzeumba behozott tárgyakból aztán dr. Ratkó Lujza néprajzkutató irányításával a gyerekek maguk készítettek kiállítást úgy, hogy közben a saját tárgyukról való ismereteiket megosztották a többiekkel is. A legkülönlegesebb tárgyakat ajándékkal jutalmaztuk. A program távlati célja az volt, hogy a gyerekekben kialakítsunk egyfajta érdeklődést, megbecsülést e tárgyak, és rajtuk keresztül a paraszti kultúra iránt, s hogy személyes vonatkozású, élményszerű ismereteket szerezzenek családjuk, lakóhelyük múltjáról, értékeiről.

Pulyasarok – Gyerekjátszó
Mindegyik rendezvényünkhöz kapcsolódóan tartottunk foglalkozást gyerekek részére, de az óvodák és iskolák kérésére október folyamán többször rendhagyó foglalkozásokat is szerveztünk.