Jegyárak

Jegyárak

Felnőtt belépő: 400 Ft
Diák belépő: 200 Ft
Nyugdíjas belépő: 200 Ft
Fotójegy: 200 Ft

A 194/2000. (XI.24.) Kormányrendelet szerint a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezmények a következők:

(1) Díjtalanul látogathatják a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az alábbi személyek (Európai Gazdasági Térség állampolgárai):
a.) a kiskorúak 6. életévük betöltéséig;
b – c.) a fogyatékossággal élők, valamint kísérőjük (jogosultanként legfeljebb egy fő);
d.) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők;
e.) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja;
f.) közoktatásban dolgozó pedagógus;
g.) akik 70. életévüket betöltötték.

(2) Díjtalan az állandó kiállításra a belépés az Európai Gazdasági Térség állampolgárai számára minden hónap második hétvégéjének vasárnapján amennyiben
a.) 26 év alatti személy,
b.) 18 év alatti személy közeli hozzátartozó kísérője, legfeljebb két fő.

(3) Az állandó és időszaki kiállításokon 50%-os kedvezményes belépőjegyet fizetnek az Európai Gazdasági Térség állampolgárai
a.) 6. életévük betöltésétől 26. életévük betöltéséig;
b.) a 62 és 70 év közötti életkorúak;
c.) akik legalább két 18 év alatti személyt kísérnek, amennyiben közeli hozzátartozói (legfeljebb 2 fő).

(4) Díjtalan továbbá a belépés:
a.) A Magyar Köztársaság meghatározott nemzeti ünnepein állampolgárságra való tekintet
nélkül (március.15., augusztus 20., október 23.)

A kedvezmények igénybevételének jogosultságát igazolni szükséges!