Rétközi ősiségek – régészeti kiállítás

A kisvárdai múzeum első – és máig legnagyobb – gyűjteménye a régészeti. A bemutatandó leletek jelentős részét a kisvárdai vár anyaga jelenti. Mint városunk és tágabb környékünk meghatározó és legrégibb műemléke, a kisvárdai vár a történeti szemlélet formálásában, az itt élők egészséges lokálpatriotizmusának alakításában döntő tényező. A gyűjteményben és a régészeti kiállításban szerepelnek olyan nemzetközi…

Tovább

XIX. század végi polgári szobabelső

Egy XIX. század végi kisvárdai polgári lakásbelsőt lát itt a látogató, sajátosan – a tér szerkezeti adottságainak megfelelően – berendezve: baloldalt a dolgozószobával, jobboldalt a szalonnal és középen az ebédlővel. Kisvárda polgári életformáját a helyi értelmiség és a jelentős számú zsidóság alakította ki. A polgári lakásokban általában 3-4 szoba volt, a teljes lakótér alapterülete 100-150…

Tovább

XX. század eleji paraszt-polgári szobabelső

A XX. század elejére a mezőgazdasági termelés átalakulása jelentős mértekben megváltoztatta a hagyományos paraszti portát. Ez nemcsak új lakóházak építését, de új lakásbelsők kialakítását is szükségessé tette. Az új lakóházak többnyire házilag égetett nagyméretű téglából épültek, tetejüket cseréppel fedték. A konyha füsttelenítése teljesen átformálta a lakóház belső tereinek funkcióját, de nagymértékben hozzájárult a családi élet,…

Tovább

Tiszamogyorósi paraszt-polgári szobabelső

Ennek a paraszt-polgári szobabelsőnek a bútorai az észak-nyírségi Tiszamogyorósról származnak. A XIII. század elején már létező falu a terület jellegzetes növényéről, a mogyoróról kapta a nevét. A környék mogyoróbokros ligetei már rég eltűntek, de a név fennmaradt és a XX. század elején kiegészült a Tisza előtaggal. A XX. század első felében a módosabb parasztcsaládok a…

Tovább

Ajaki flóderos bútorú tisztaszoba

Ajak nemcsak a Rétközben, de egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedülálló néprajzi, népművészeti hagyományokkal rendelkező település. Az itt élők hosszú ideig megőrizték szokásaikat, viselet- és tánchagyományaikat, hagyományos tárgykultúrájuk sok elemét. A kiállítás egy módosabb parasztcsalád hagyományos lakáskultúrájából a tisztaszobát mutatja be, amely az 1930-as, 50-es évek időszakát idézi fel.  A berendezési tárgyak egykori tulajdonosa, a képen látható…

Tovább