EFOP – 3.3.2-16-2016-00335 - Szent László nyomában

 

 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért.

EFOP – 3.3.2-16-2016-00335 -  Szent László nyomában

 

A szerződött támogatás pontos összege: 24 963 678 Ft

A támogatás mértéke százalékban: 100 %

A projekt megvalósítási ideje: 2018.03.01. – 2020.02.28.

 

A kisvárdai Rétközi Múzeum hat oktatási-nevelési intézménnyel együttműködve valósít meg több korosztály számára foglalkozás sorozatokat. Ezek között van egy óvoda, egy fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézmény, egy településen kívüli általános iskola és három kisvárdai iskola.

A pályázat keretében oktatási-nevelési kínálatunk bővítését tervezzük, gyűjteményünket felhasználva interaktív ismeretátadásra, korszerű kulturális nevelésre és kompetenciafejlesztésre törekszünk. Fontosnak tartjuk megismertetni partnerintézményeink diákjaival Rétköz kulturális értékeit, Szent László örökségét és az Árpád-kori Kisvárda történetét, gyermekközpontúan és szemléltető módszerekkel, a tananyaghoz szorosan kötődő formális foglalkozások, valamint tanórán kívüli elfoglaltságot jelentő informális és non-formális alkalmak keretében.

2018. márciusában indítottuk el a Szent László nyomában című projektet, amely 24 963 000  Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Széchényi 2020 keretében, európai uniós forrásból (EFOP-3.3.2-16-2016-00335).

A 4 féléves projekt során élményszerű foglalkozásokat dolgozunk ki és valósítunk meg. A  foglalkozás sorozatok tematikusan épülnek fel. A diákok havi szakkörökön ismerkednek a fotográfiával és a kiállítás rendezéssel. A Névadónk emlékezete című havi szakkörön felkutatják és lefotózzák iskolájuk névadójához köthető műemlékeket, szobrokat, festményeket. Az Őseinktől örököltük  havi szakkörön gyűjteményünk régészeti, kiemelten a középkorból származó műtárgyaival, leleteivel ismerkedhetnek meg a  fogyatékkal élők.

Viseletek útja – Szent Lászlótól a 20. századig foglalkozássorozat egy viselettörténeti áttekintés. Bemutatja, hogyan öltözködött és milyen anyagokat használt az arisztokrácia és mit a köznép, avagy mit viselt az úr és mit a paraszt? Viseletek rajzolása és varrása várja a gyerekeket.

Gimnazisták és általános iskolások számára kétalkalmas vetélkedőt szervezünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye műemléktemplomai címmel, melyen a megye műemléktemplomairól,  Szent Lászlóról és legendáiról szereznek az eddigieknél biztosabb és bővebb tudást a tanulók.

Az óvodás korosztály számára témanap keretében Legendák földjén címmel szervezünk programot. Legendákkal, valamint hozzájuk köthető szokásokról, néphagyományokról tanulnak. Dalocskákkal, mondókákkal, kreatív játékokkal tesszük érdekessé a foglalkozásokat, majd a gyermekek saját alkotásaikkal, rajzaikkal adják vissza a szerzett élményeket.

Szentek élete témanap alkalmával a gyermekek játékos formában ismerik meg Szent László és más magyar és nem magyar szentek legendáit: életét, csodatételeit, s a kora-középkori mindennapokat, hitéletet, hagyományokat. Szituációs játékok keretében maguk is szereplőivé válhattak a legendáknak, és saját alkotásaikkal adják vissza a feldolgozott ismereteket.

A bronzdepók edényeitől a keménycserépig  című témahét jó lehetőséget kínál arra, hogy a kézműves foglalkozások mellett az iskolások kirándulás keretében ellátogassanak Sárospatakra, Nyírbátorra, Tiszavasváriba, ahol vezetéssel megtekintik az ottani fazekas műhelyeket és  múzeumokat, különös tekintettel a kerámiára.

Nyögő, lapcsánka, darás káposzta nevet viselő témahéten a diákok tájékozódnak a település és a környék gasztronómiai hagyományairól. Recepteket gyűjtenek össze, interjúkat készítenek az idősekkel és próbafőzéssel kísérleteznek.

Vakondnézetből régészeti tábor során a megye területén folyó ásatásokat látogatják meg a tanulók régész szakember vezetésével.

A megvalósításhoz a következő hat közoktatási intézményt hívtuk partnerül: Kisvárdai Egyesített Óvoda, a Somogyi Rezső Általános Iskola, Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Szent György Görögkatolikus Általános Iskola, a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Czóbel Minka Tagintézménye és a Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat.

Jelen projekt kiemelkedő jelentőségű, mert valamennyi célcsoport kimozdulhat saját tanintézménye falai közül, és úgy tanulhat a tantervéhez köthető ismereteket, hogy közben megismeri tágabb környezetét, a várost és a megyét, és ennek a tágabb környezetnek a múltját is, egy sajátos szűrőn, egy közgyűjtemény tárgyain keresztül.

Kapcsolat

CAPTCHA
Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.